Địa chỉ: Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Điện thoại di động: +84986435343
Hotline: +84986435343