HOẠT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM LỒNG GHÉP TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG GIỮ GÌN, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC.

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM LỒNG GHÉP TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG GIỮ GÌN, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC.

Căn cứ theo công văn 294/PGDĐT-CM về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022 đối với giáo dục mầm non của Phòng GD&ĐT huyện Văn Chấn. Thực hiện theo kế hoạch số 74/KH-TMNSG, kế hoạch xây ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng trước : 135